pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 29 sierpnia 2019
  • wyświetleń: 4731

Most Bronisław zagraża bezpieczeństwu. Czeka go remont

Most Bronisław nad rzeką Wisłą w Woli w istniejącym stanie nie może być eksploatowany. Taki wniosek wysnuli eksperci, którzy na prośbę wójta gminy Miedźna dokonali oceny stanu technicznego mostu i określili zakres robót w celu możliwości przywrócenia ruchu na obiekcie do czasu rozpoczęcia jego przebudowy. Poniżej publikujemy wniosek końcowy opracowania.

Ze względu na stan obiektu i uszkodzenia korozyjne, względy eksploatacyjne oraz zbyt niską nośność obiektu zaleca się wykonanie przebudowy obiektu bez wykorzystania jego istniejących elementów. Jednakże użytkowanie obiektu - zanim nastąpi całkowita przebudowa - zależne jest od jego remontu. Po wykonaniu zaleconych prac założono użytkowanie przez okres 2 lat. Poza remontem konieczne jest prowadzenie ruchu pojazdów nad dźwigarami, na których nie występują dylatacje podłużne. Wskazana jest również konieczność ustabilizowania pracy istniejącego obecnie pomostu drewnianego. Wiąże się to z ograniczeniem ruchu do jednego pasa, z wprowadzeniem ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przy zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu, jednocześnie dopuszcza się do ruchu po obiekcie pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zachowywanie odległości między pojazdami 20 m. Jako obciążenie wyjątkowe dopuszcza się przejazd autobusów komunikacji lokalnej o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 18,0 t, przy ograniczeniu prędkości do 20 km/h i zachowaniu odległości między pojazdami 20 m. Ponadto w cyklu comiesięcznym winna być prowadzona kontrola stanu technicznego obiektu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nagłego pogorszenia się stanu technicznego, podczas wykonywania przeglądów należy niezwłocznie wykonać ponowną "ocenę stanu technicznego" lub poinformować o tym fakcie autorów niniejszej ekspertyzy oraz podjąć działania zmierzające do zamknięcia lub zabezpieczenia obiektu.

Stan techniczny obiektu związany z uszkodzeniami typu korozyjnego będzie ulegał pogorszeniu. W przypadku nie przystąpienia do przebudowy obiektu w ciągu 2 lat należy ponownie wykonać ocenę stanu technicznego obiektu lub zamknąć go.


Wójt gminy Miedźna poinformował, że w związku z otrzymaną ekspertyzą w najbliższym czasie podjęte zostaną odpowiednie czynności, tj. ogłoszony zostanie przetarg na remont mostu. - Budżet na ten cel jest zabezpieczony, w związku z tym finansowanie przedsięwzięcia nie jest zagrożone. Ważne jest to, aby do przetargu przystąpiły właściwe podmioty - informuje Jan Słoninka.

Jak zapewnił wójt, po zakończeniu remontu zostanie przywrócony ruch samochodów osobowych oraz autobusów komunikacji miejskiej wg opisanych powyżej zasad. - Zaznaczam tym samym, że kursowanie linii nr 17 zostanie przywrócone, gdyż zostało tylko zawieszone na czas określony z przyczyn niezależnych - dodaje wójt.

1 września, zgodnie z zapowiedzią zostanie uruchomiona linia nr 19, która będzie kursowała 2 razy dziennie na trasie Brzeszcze - Góra - Gilowice - Wola II i z powrotem. Kurs ten ma na celu dojazd młodzieży szkolnej do LO w Gilowicach oraz usprawnienie komunikacji mieszkańców na tej trasie.

BM / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.