pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 marca 2020
  • 12 marca 2020
  • wyświetleń: 4670

Nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w gminie Miedźna

Za nami:

11 marca rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji w gminie Miedźna. O uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy chcą zlikwidować stare źródło ciepła i zamontować piec węglowy 5 klasy lub kocioł gazowy.

Wnioski można składać w terminach:
  • 11 marca w godzinach od 7.30 do 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna (parter, segment A);
  • 12 marca w godzinach od 7.30 do 15.30 w biurze Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1 piętro, segment B).


Nabór dotyczy zadań dopiero przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy z gminą, a nie już zrealizowanych bądź będących w realizacji.

Wniosek składać może zameldowany w gminie Miedźna właściciel budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości. Budynek musi być użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, posiadać zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła, nie może posiadać żadnego drugiego źródła ciepła wpiętego w instalację centralnego ogrzewania, bądź wspomagającego ogrzewanie. Ponadto składający wniosek nie może być zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.) do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła. W terminie złożenia wniosku wnioskodawca nie może też zalegać z podatkami i opłatami (w tym za odpady komunalne) na rzecz gminy.

Ponadto składający wniosek musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez pracowników urzędu gminy lub operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po jej zakończeniu.

Podstawą określenia kolejności uczestnictwa w Programie będzie lista rankingowa, która będzie sporządzana według kryterium "wieku kotła". W przypadku wniosków, które otrzymały tą samą ilość punktów będzie decydować kolejność złożenia wniosku. Na podstawie utworzonej listy rankingowej, uwzględniając środki budżetu gminy przeznaczone na dotacje celowe zostanie stworzona lista wnioskodawców. Ilość zadań zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz funduszu. Ilość dotacji na modernizację w 2020 roku wyniesie maksymalnie 120. Wnioskodawcy, którzy nie zmieszczą się w limitach, zostają wpisani na listę rezerwową.

Więcej informacji o programie, potrzebnych dokumentach oraz wszelkie załączniki znajdują się na stronie Urzędu Gminy.

ar / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.